Última edición: Abril de 2018
Repositorio Courel

Xogadores galegos de xadrez


Este é un proxecto inspirado na web de David G. Gándara.

Previo

Consiste en desenvolver unha aplicación utilizando tecnoloxías web que obteña datos de xogadores galegos de xadrez na páxina oficial da Federación Internacional de Echecs (FIDE)


Pasos a seguir